* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник конденсації 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника конденсації 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; будову, принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, схему арматури, комунікацій на дільниці, яка обслуговується; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівпродуктів та готового продукту; вимоги до сировини та готової продукції; фізико-хімічні основи, суть і параметри фізичного процесу конденсації; правила регулювання процесу; правила відбору проб; методику проведення аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде простий технологічний процес конденсації - переводу з газоподібного стану речовини в рідке або тверде охолодженням або виконує окремі операції з ведення середньої складності процесу хімічної конденсації. Регулює надходження сировини (пари або пароподібних сумішей) в апарати, подає охолоджувальний розсіл або інший конденсований засіб. Передає конденсат в збірники або на наступне оброблення. Уловлює неконденсований газ. Контролює та реґулює технологічні параметри процесу (температуру газу, рівень конденсату, тиск газової суміші) за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Обслуговує реакційні апарати, холодильники, теплообмінники, випарники, мірники, ємкості, уловлювачі, насоси та інше устаткування, комунікації та контрольно-вимірювальні прилади. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування та комунікацій. Виконує аналізи, які передбачені інструкцією. Обліковує сировину та кількість одержаної продукції. Здає устаткування в ремонт.