* *
Інструкція для посади "Апаратник конденсації 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник конденсації 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника конденсації 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва;
      - будову, принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, схему арматури, комунікацій на дільниці, яка обслуговується;
      - фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівпродуктів та готового продукту;
      - вимоги до сировини та готової продукції;
      - фізико-хімічні основи, суть і параметри фізичного процесу конденсації;
      - правила регулювання процесу;
      - правила відбору проб;
      - методику проведення аналізів;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник конденсації 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник конденсації 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник конденсації 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник конденсації 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде простий технологічний процес конденсації - переводу з газоподібного стану речовини в рідке або тверде охолодженням або виконує окремі операції з ведення середньої складності процесу хімічної конденсації.

2.2. Регулює надходження сировини (пари або пароподібних сумішей) в апарати, подає охолоджувальний розсіл або інший конденсований засіб.

2.3. Передає конденсат в збірники або на наступне оброблення.

2.4. Уловлює неконденсований газ.

2.5. Контролює та реґулює технологічні параметри процесу (температуру газу, рівень конденсату, тиск газової суміші) за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів.

2.6. Обслуговує реакційні апарати, холодильники, теплообмінники, випарники, мірники, ємкості, уловлювачі, насоси та інше устаткування, комунікації та контрольно-вимірювальні прилади.

2.7. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування та комунікацій.

2.8. Виконує аналізи, які передбачені інструкцією.

2.9. Обліковує сировину та кількість одержаної продукції.

2.10. Здає устаткування в ремонт.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник конденсації 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник конденсації 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник конденсації 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник конденсації 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник конденсації 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник конденсації 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник конденсації 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник конденсації 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник конденсації 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник конденсації 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник конденсації 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник конденсації 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник конденсації 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник конденсації 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник конденсації 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник конденсації 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.