* *
Інструкція для посади "Апаратник конденсації 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник конденсації 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника конденсації 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва;
      - суть та параметри процесу конденсації;
      - будову, принцип роботи устаткування, яке обслуговується;
      - схему арматури та комунікацій;
      - призначення та правила користування контрольно-вимірювальними приладами;
      - правила відбору проб і методику проведення аналізів;
      - фізико-хімічні властивості реагентів і продуктів реакції;
      - методику розрахунку компонентів, які завантажуються;
      - вимоги до сировини та готової продукції, технічні умови на них;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник конденсації 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник конденсації 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник конденсації 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник конденсації 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде середньої складності технологічний процес конденсації.

2.2. Розраховує дозовані компоненти, зважує або дозує та завантажує в апарати конденсації.

2.3. Веде процес конденсації в суворо визначених умовах температури та тиску.

2.4. Перемішує масу, підігріває суміш та виконує інші операції, які передбачені технологічним регламентом.

2.5. Контролює реакції середовища і додає реагенти, які потрібні за розрахунком.

2.6. регулює процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів.

2.7. Визначає момент закінчення реакції.

2.8. Нейтралізує суміш.

2.9. Обслуговує конденсатори, відмивні колони, нейтралізатори, бризкоуловлювачі, дозери та інше устаткування, комунікації та контрольно-вимірювальні прилади.

2.10. Приймає устаткування з ремонту.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник конденсації 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник конденсації 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник конденсації 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник конденсації 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник конденсації 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник конденсації 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник конденсації 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник конденсації 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник конденсації 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник конденсації 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник конденсації 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник конденсації 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник конденсації 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник конденсації 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник конденсації 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник конденсації 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Кротонова конденсація.

5.2. Реакція Вюрца.

5.3. Реакція перетворення індоксилу в індиго.

5.4. Реакція Перкіна.

5.5. Реакція Фриделя-Крафтса.

5.6. Рідкий хлор, жовтий фосфор, елементарна сірка - ведення процесу конденсації.