* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник конденсації 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника конденсації 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; суть та параметри процесу конденсації; будову, принцип роботи устаткування, яке обслуговується; схему арматури та комунікацій; призначення та правила користування контрольно-вимірювальними приладами; правила відбору проб і методику проведення аналізів; фізико-хімічні властивості реагентів і продуктів реакції; методику розрахунку компонентів, які завантажуються; вимоги до сировини та готової продукції, технічні умови на них; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде середньої складності технологічний процес конденсації. Розраховує дозовані компоненти, зважує або дозує та завантажує в апарати конденсації. Веде процес конденсації в суворо визначених умовах температури та тиску. Перемішує масу, підігріває суміш та виконує інші операції, які передбачені технологічним регламентом. Контролює реакції середовища і додає реагенти, які потрібні за розрахунком. регулює процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Визначає момент закінчення реакції. Нейтралізує суміш. Обслуговує конденсатори, відмивні колони, нейтралізатори, бризкоуловлювачі, дозери та інше устаткування, комунікації та контрольно-вимірювальні прилади. Приймає устаткування з ремонту.

Приклади робіт
Кротонова конденсація. Реакція Вюрца. Реакція перетворення індоксилу в індиго. Реакція Перкіна. Реакція Фриделя-Крафтса. Рідкий хлор, жовтий фосфор, елементарна сірка - ведення процесу конденсації.