* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник упарювання 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний регламент упарювання післяспиртової або післядріжджової барди; будову та правила безпечної експлуатації устаткування випарної установки; технологічний режим упарювання, способи і правила регулювання процесу; правила догляду за устаткуванням; технічні умови на готову продукцію; норми витрат і порядок ведення обліку сировини та готової продукції; призначення контрольно-вимірювальних приладів і порядок користування ними.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює контроль за процесом упарювання післяспиртової або післядріжджової барди на випарних установках безперервної дії відповідно до технологічних інструкцій. Проводить пуск та зупинку випарної установки. Підтримує задані технологічні параметри режиму процесу випарювання: витрати барди та рівня її в корпусах, тиск гріючої пари, розрідження в конденсаторі, відведення конденсату й упареної барди, температурний режим. Запобігає та ліквідує причини відхилень від норм технологічного режиму. Визначає концентрацію готової продукції. Обліковує надходження нативної барди та виходу готового продукту. Веде записи у виробничих документах. Виявляє несправності в роботі устаткування та вживає заходів щодо їх усунення. Готує устаткування до ремонту і приймає його з ремонту. Здійснює хімічне та механічне очищення поверхні теплообміну від накипу.