* *
Інструкція для посади "Апаратник упарювання 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник упарювання 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний регламент упарювання післяспиртової або післядріжджової барди;
      - будову та правила безпечної експлуатації устаткування випарної установки;
      - технологічний режим упарювання, способи і правила регулювання процесу;
      - правила догляду за устаткуванням;
      - технічні умови на готову продукцію;
      - норми витрат і порядок ведення обліку сировини та готової продукції;
      - призначення контрольно-вимірювальних приладів і порядок користування ними.

1.4. Апаратник упарювання 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник упарювання 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник упарювання 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник упарювання 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює контроль за процесом упарювання післяспиртової або післядріжджової барди на випарних установках безперервної дії відповідно до технологічних інструкцій.

2.2. Проводить пуск та зупинку випарної установки.

2.3. Підтримує задані технологічні параметри режиму процесу випарювання: витрати барди та рівня її в корпусах, тиск гріючої пари, розрідження в конденсаторі, відведення конденсату й упареної барди, температурний режим.

2.4. Запобігає та ліквідує причини відхилень від норм технологічного режиму.

2.5. Визначає концентрацію готової продукції.

2.6. Обліковує надходження нативної барди та виходу готового продукту.

2.7. Веде записи у виробничих документах.

2.8. Виявляє несправності в роботі устаткування та вживає заходів щодо їх усунення.

2.9. Готує устаткування до ремонту і приймає його з ремонту.

2.10. Здійснює хімічне та механічне очищення поверхні теплообміну від накипу.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник упарювання 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник упарювання 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник упарювання 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник упарювання 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник упарювання 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник упарювання 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник упарювання 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник упарювання 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник упарювання 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник упарювання 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник упарювання 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник упарювання 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник упарювання 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник упарювання 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник упарювання 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник упарювання 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.