* *
Інструкція для посади "Апаратник уловлювання жирів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 20. Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник уловлювання жирів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - суть технологічного процесу;
      - принцип роботи устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, арматури та комунікацій;
      - правила відбору проб;
      - методику проведення аналізів.

1.4. Апаратник уловлювання жирів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник уловлювання жирів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник уловлювання жирів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник уловлювання жирів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес уловлювання та виділення парафіну зі стічних вод.

2.2. Продуває комунікації парою, уловлює парафін і відділяє від стічних вод, передає в збірники, відстоює, підігріває та подає парафін на інші стадії технологічного процесу.

2.3. Стежить та регулює рівні рідин і температуру.

2.4. Контролює вміст води в зібраному парафіні та парафін в стічних водах.

2.5. Відбирає проби та провадить аналізи, що передбачені робочою інструкцією.

2.6. Веде облік одержаного парафіну.

2.7. Обслуговує жироуловлювачі, збірники, ємкості, насоси, вентилятори та інше устаткування.

2.8. Здійснює пуск та зупинку устаткування, яке обслуговується.

2.9. Запобігає несправностям в роботі устаткування та усуває їх.

2.10. Виконує дрібний ремонт.

2.11. Веде технологічний журнал.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник уловлювання жирів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник уловлювання жирів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник уловлювання жирів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник уловлювання жирів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник уловлювання жирів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник уловлювання жирів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник уловлювання жирів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник уловлювання жирів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник уловлювання жирів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник уловлювання жирів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник уловлювання жирів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник уловлювання жирів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник уловлювання жирів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник уловлювання жирів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник уловлювання жирів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник уловлювання жирів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.