* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії
Інструкція для посади "Апаратник уловлювання жирів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 20. Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: суть технологічного процесу; принцип роботи устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, арматури та комунікацій; правила відбору проб; методику проведення аналізів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес уловлювання та виділення парафіну зі стічних вод. Продуває комунікації парою, уловлює парафін і відділяє від стічних вод, передає в збірники, відстоює, підігріває та подає парафін на інші стадії технологічного процесу. Стежить та регулює рівні рідин і температуру. Контролює вміст води в зібраному парафіні та парафін в стічних водах. Відбирає проби та провадить аналізи, що передбачені робочою інструкцією. Веде облік одержаного парафіну. Обслуговує жироуловлювачі, збірники, ємкості, насоси, вентилятори та інше устаткування. Здійснює пуск та зупинку устаткування, яке обслуговується. Запобігає несправностям в роботі устаткування та усуває їх. Виконує дрібний ремонт. Веде технологічний журнал.