* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник установки дослідного виробництва 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: технологічні процеси, регламенти та показники, які установлені лабораторним шляхом; схему установки, яка обслуговується; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівфабрикатів та готової продукції; будову устаткування та контрольно-вимірювальних приладів; правила відбору проб; правила обережного поводження із сировиною, напівфабрикатами та готовою продукцією.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обслуговує окремі стадії технологічного процесу на установках дослідного виробництва під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Готує, дозує та завантажує сировину та напівфабрикати в апаратуру установки. Вивчає та фіксує у виробничому журналі особливості нового технологічного процесу. Вивантажує готовий продукт самопливом, вручну або за допомогою механізмів, стиснутими газами та вакуумом. Відбирає проби, обліковує витрати сировини та кількість отриманої продукції. Бере участь у монтажі і демонтажі установок дослідного виробництва.