* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник перегонки та ректифікації спирту 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологію перегонки бражки та ректифікації спирту; показники складу речовин бражки; фізико-хімічні показники якості ректифікованого спирту та головної фракції за стандартом; норми відбору ректифікованого спирту, сивушного масла, головної фракції; норми граничних втрат спирту з бардою та лютерною водою; будову брагоректифікаційних установок безперервної дії різних систем та засобів автоматики; норми витрат теплової енергії та способи її економії, порядок проведення аналізу з їх визначення.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює контроль за процесом перегонки і ректифікації спирту на брагоректифікаційних установках безперервної дії відповідно до технологічного регламенту. Регулює витрачання бражки, спирту, пари, води. Стежить за швидкістю згону і тиском у колонах за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Здійснює відбір стандартної продукції, напівфабрикатів і побічних продуктів. Перевіряє вміст спирту в барді та лютерній воді. Коригує процес перегонки і ректифікації згідно з результатами аналізів якості продуктів і напівфабрикатів та втрат спирту з бардою і лютерною водою. Контролює кількість виробленого спирту. Систематично знімає показання лічильників обліку вироблюваного спирту, веде відповідні записи у виробничому журналі. Регулює за результатами аналізів хід технологічного процесу за допомогою засобів автоматики. Виявляє несправності в роботі устаткування та вживає заходів щодо їх усунення.