* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник перегонки 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника перегонки 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: фізико-хімічні та технологічні властивості сировини; технологічну схему виробництва, яке обслуговується; будову, правила обслуговування та конструкцію контрольно-вимірювальних приладів, систем автоматики та устаткування; методику розрахунків сировини та виходу продукту; схему контролю автоматики та блокування процесу; технологічний режим та правила регулювання процесу, правила користування індивідуальними засобами захисту та правила охорони праці у процесі виробництва отруйних та агресивних речовин; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде складний технологічний процес перегонки, контролює та координує роботу всіх дільниць та відділень з перегонки продуктів, а також молекулярної дистиляції з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації цих дільниць виробництва. Веде технологічні процеси з дистанційного пульта керування. Контролює та регулює витрати основної сировини, допоміжних матеріалів, електроенергії, температури, тиску, вакуум системи, рівні рідин в колонах та інші показники процесу за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. Розраховує та обліковує витрати сировини, матеріалів, напівпродуктів, вихід готової продукції по всіх стадіях виробництва. Виявляє та усуває неполадки у роботі устаткування і комунікацій та порушення технологічного процесу за сигнальними пристроями. Забезпечує безперервну роботу всіх взаємозв'язаних виробничих дільниць та відділень. Обслуговує автоматичні пристрої системи "автодиспетчер" дистанційного пульта керування технологічним процесом, вакуум-насоси, припливно-витяжні та аварійні системи вентиляції, трубопроводи. Передає необхідні відомості диспетчеру підприємства.

Приклади робіт
Ведення процесів з дистанційного пульта керування у виробництві соди з автоматичним регулюванням роботи устаткування, яке обслуговується. Перегонка оцтової кислоти, оцтового ангідриду, сирого бензолу та фракцій, дивінілбензольної кислоти, вінілацетату, кам'яновугільної смоли, багатокомпонентних отруйних, токсичних, вибухонебезпечних та інших подібних складних продуктів.