* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник перегонки 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника перегонки 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва продукту, будову та конструктивні особливості устаткування, яке обслуговується, та контрольно-вимірювальних приладів; параметри технологічного режиму та правила регулювання процесу; суть фізико-хімічних процесів; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини; вимоги до сировини, напівфабрикатів та готової продукції; методику проведення аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес перегонки і дистиляції тонкого очищення розчину карбаміду після вузла синтезу під тиском від карбамату амонію, аміаку і двоокису вуглецю з одночасним концентруванням розчину карбаміду. Веде процес концентрування газів дистиляції з утворенням розчину вуглеамонійних солей та їх поверненням до системи синтезу карбаміду. Відбирає аналізи розчину вуглеамонійних солей і підтримує мольне співвідношення аміаку та двоокису вуглецю у межах норм, що встановлені регламентом. Відбирає аналізи розчину карбаміду та регулює за результатами аналізів склад біурету і аміаку в розчині. Підтримує параметри технологічного режиму: температуру, тиск, витрати розчинів солей карбаміду, вуглеамонійних солей і газів дистиляції. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та регулює технологічний процес за їх показаннями і результатами аналізів. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх. Обслуговує ректифікаційну колону з підігрівником та сепаратором, конденсатор низького тиску, напірний бак зі скрубером, циркуляційний холодильник, вакуум-випарник, запірну та регулюючу арматуру. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування. Веде записи в робочому журналі. Готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту.