* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник перегонки 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника перегонки 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва продукту, будову та конструктивні особливості устаткування, яке обслуговується, та контрольно-вимірювальних приладів; параметри технологічного режиму та правила регулювання процесу; суть фізико-хімічних процесів; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини; вимоги до сировини, напівфабрикатів та готової продукції; методику проведення аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде складний технологічний процес перегонки або веде середньої складності технологічний процес перегонки тонкого очищення речовин від домішків або повного розділення багатокомпонентних сумішей летких рідин з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації. Веде процес регенерації парів органічних розчинників в адсорбційній системі. Веде процес регенерації активованого вугілля в адсорберах. Підтримує параметри технологічного режиму: температуру, тиск, рівні речовин в апаратах, витрати речовин. Конденсує, розділяє та збирає реїенерат - рідку фракцію та перекачує на термічне знешкодження відходів. Транспортує та передає продукти на наступні стадії виробництва. Провадить контрольні аналізи. Оцінює якість готового продукту за результатами аналізів. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та регулює технологічний процес за їх показаннями і результатами аналізів. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх. Обслуговує адсорбери, екстрактори, випарю установки, перегінні куби, насоси тощо. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування. Веде записи в робочому журналі. Готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту.

Приклади робіт
Ректифікація вінілацетату, багатокомпонентних отруйних, токсичних, вибухонебезпечних та інших подібних продуктів.