* *
Інструкція для посади "Апаратник перегонки 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник перегонки 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника перегонки 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва продукту, будову та конструктивні особливості устаткування, яке обслуговується, та контрольно-вимірювальних приладів;
      - параметри технологічного режиму та правила регулювання процесу;
      - суть фізико-хімічних процесів;
      - фізико-хімічні та технологічні властивості сировини;
      - вимоги до сировини, напівфабрикатів та готової продукції;
      - методику проведення аналізів;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник перегонки 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник перегонки 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник перегонки 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник перегонки 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде складний технологічний процес перегонки або веде середньої складності технологічний процес перегонки тонкого очищення речовин від домішків або повного розділення багатокомпонентних сумішей летких рідин з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації.

2.2. Веде процес регенерації парів органічних розчинників в адсорбційній системі.

2.3. Веде процес регенерації активованого вугілля в адсорберах.

2.4. Підтримує параметри технологічного режиму: температуру, тиск, рівні речовин в апаратах, витрати речовин.

2.5. Конденсує, розділяє та збирає реїенерат - рідку фракцію та перекачує на термічне знешкодження відходів.

2.6. Транспортує та передає продукти на наступні стадії виробництва.

2.7. Провадить контрольні аналізи.

2.8. Оцінює якість готового продукту за результатами аналізів.

2.9. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та регулює технологічний процес за їх показаннями і результатами аналізів.

2.10. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх.

2.11. Обслуговує адсорбери, екстрактори, випарю установки, перегінні куби, насоси тощо.

2.12. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування.

2.13. Веде записи в робочому журналі.

2.14. Готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник перегонки 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник перегонки 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник перегонки 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник перегонки 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник перегонки 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник перегонки 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник перегонки 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник перегонки 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник перегонки 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник перегонки 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник перегонки 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник перегонки 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник перегонки 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник перегонки 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник перегонки 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник перегонки 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Ректифікація вінілацетату, багатокомпонентних отруйних, токсичних, вибухонебезпечних та інших подібних продуктів.