* *
Інструкція для посади "Апаратник перегонки та ректифікації спирту 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник перегонки та ректифікації спирту 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію перегонки бражки та ректифікації спирту;
      - показники складу речовин бражки;
      - фізико-хімічні показники якості ректифікованого спирту та головної фракції за стандартом;
      - норми відбору ректифікованого спирту, сивушного масла, головної фракції;
      - норми граничних втрат спирту з бардою та лютерною водою;
      - будову брагоректифікаційних установок безперервної дії різних систем та засобів автоматики;
      - норми витрат теплової енергії та способи її економії, порядок проведення аналізу з їх визначення.

1.4. Апаратник перегонки та ректифікації спирту 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник перегонки та ректифікації спирту 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник перегонки та ректифікації спирту 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник перегонки та ректифікації спирту 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює контроль за процесом перегонки і ректифікації спирту на брагоректифікаційних установках безперервної дії відповідно до технологічного регламенту.

2.2. Регулює витрачання бражки, спирту, пари, води.

2.3. Стежить за швидкістю згону і тиском у колонах за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

2.4. Здійснює відбір стандартної продукції, напівфабрикатів і побічних продуктів.

2.5. Перевіряє вміст спирту в барді та лютерній воді.

2.6. Коригує процес перегонки і ректифікації згідно з результатами аналізів якості продуктів і напівфабрикатів та втрат спирту з бардою і лютерною водою.

2.7. Контролює кількість виробленого спирту.

2.8. Систематично знімає показання лічильників обліку вироблюваного спирту, веде відповідні записи у виробничому журналі.

2.9. Регулює за результатами аналізів хід технологічного процесу за допомогою засобів автоматики.

2.10. Виявляє несправності в роботі устаткування та вживає заходів щодо їх усунення.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник перегонки та ректифікації спирту 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник перегонки та ректифікації спирту 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник перегонки та ректифікації спирту 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник перегонки та ректифікації спирту 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник перегонки та ректифікації спирту 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник перегонки та ректифікації спирту 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник перегонки та ректифікації спирту 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник перегонки та ректифікації спирту 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник перегонки та ректифікації спирту 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник перегонки та ректифікації спирту 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник перегонки та ректифікації спирту 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник перегонки та ректифікації спирту 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник перегонки та ректифікації спирту 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник перегонки та ректифікації спирту 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник перегонки та ректифікації спирту 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник перегонки та ректифікації спирту 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.