* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник вирощування дріжджів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну інструкцію з оброблення та зберігання насіннєвих дріжджів, практичні прийоми і техніку знімання дріжджів; будову, принцип роботи та правила експлуатації устаткування і контрольно-вимірювальних приладів; правила розподілу дріжджів за расами і генераціями; норми завантаження дріжджів для бродіння сусла; технологічні вимоги до завантаження дріжджів; правила приготування і норми витрат розчинів для підкислювання та підлуговування; правила санітарного оброблення устаткування і приміщень дріжджових камер.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес вирощування дріжджів для бродіння пивного сусла. Обробляє, розмножує та зберігає дріжджі в чанах, ванночках. Знімає дріжджі в бродильних чанах, відбирає придатні насіннєві та товарні дріжджі. Додержується правил та техніки знімання дріжджів для збереження потрібної кількості насіннєвих дріжджів. Веде облік і розподіл дріжджів за генераціями і расами. Очищає дріжджі проціджуванням через густе сито від механічних забруднень, підкислюванням та підлуговуванням - від сторонніх мікроорганізмів, промиває дріжджі і готує їх до активного бродіння. Міняє воду в збірниках, стежить за температурою у дріжджових збірниках та регулює її. Приймає дріжджі чистої культури і стежить за процесом їх розмноження. Відбирає і завантажує дріжджі в бродильні чани для бродіння пивного сусла. Чистить, миє, дезінфікує і забезпечує біологічну чистоту дріжджових збірників, холодильників, іншого устаткування і приміщень дріжджових камер. Готує розчини для підкислювання і підлуговування. Розливає в бідони та інші види тари товарні дріжджі, відпускає на реалізацію та веде облік кількості товарних дріжджів.