* *
Інструкція для посади "Апаратник вирощування дріжджів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник вирощування дріжджів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну інструкцію з оброблення та зберігання насіннєвих дріжджів, практичні прийоми і техніку знімання дріжджів;
      - будову, принцип роботи та правила експлуатації устаткування і контрольно-вимірювальних приладів;
      - правила розподілу дріжджів за расами і генераціями;
      - норми завантаження дріжджів для бродіння сусла;
      - технологічні вимоги до завантаження дріжджів;
      - правила приготування і норми витрат розчинів для підкислювання та підлуговування;
      - правила санітарного оброблення устаткування і приміщень дріжджових камер.

1.4. Апаратник вирощування дріжджів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник вирощування дріжджів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник вирощування дріжджів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник вирощування дріжджів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес вирощування дріжджів для бродіння пивного сусла.

2.2. Обробляє, розмножує та зберігає дріжджі в чанах, ванночках.

2.3. Знімає дріжджі в бродильних чанах, відбирає придатні насіннєві та товарні дріжджі.

2.4. Додержується правил та техніки знімання дріжджів для збереження потрібної кількості насіннєвих дріжджів.

2.5. Веде облік і розподіл дріжджів за генераціями і расами.

2.6. Очищає дріжджі проціджуванням через густе сито від механічних забруднень, підкислюванням та підлуговуванням - від сторонніх мікроорганізмів, промиває дріжджі і готує їх до активного бродіння.

2.7. Міняє воду в збірниках, стежить за температурою у дріжджових збірниках та регулює її.

2.8. Приймає дріжджі чистої культури і стежить за процесом їх розмноження.

2.9. Відбирає і завантажує дріжджі в бродильні чани для бродіння пивного сусла.

2.10. Чистить, миє, дезінфікує і забезпечує біологічну чистоту дріжджових збірників, холодильників, іншого устаткування і приміщень дріжджових камер.

2.11. Готує розчини для підкислювання і підлуговування.

2.12. Розливає в бідони та інші види тари товарні дріжджі, відпускає на реалізацію та веде облік кількості товарних дріжджів.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник вирощування дріжджів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник вирощування дріжджів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник вирощування дріжджів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник вирощування дріжджів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник вирощування дріжджів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник вирощування дріжджів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник вирощування дріжджів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник вирощування дріжджів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник вирощування дріжджів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник вирощування дріжджів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник вирощування дріжджів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник вирощування дріжджів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник вирощування дріжджів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник вирощування дріжджів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник вирощування дріжджів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник вирощування дріжджів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.