Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Головний тютюнник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технологічної підготовки виробництва; технологію ферментації тютюну, післяферментаційного оброблення та старіння; технологію тютюнового виробництва; організацію технологічної підготовки виробництва; виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості та режими роботи технологічного устаткування; технічні вимоги до тютюнової сировини, матеріалів та готової продукції; нормативні акти з приймання, зберігання та обліку тютюнової сировини, норми витрат; правила та інструкції з організації вантажно-розвантажувальних робіт, використання автомобільного і залізничного транспорту; положення, інструкції та інші керівні матеріали з розроблення та оформлення технічної документації; вітчизняні та світові досягнення науки і техніки в тютюновій галузі; економіку, організацію виробництва, праці та управління, законодавство про працю; правила і норми охорони праці, безпечного ведення робіт, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу із забезпечення виробництва тютюновою сировиною. Контролює правильність приймання тютюну на заготівельних пунктах, його сортування, відповідність тютюнової сировини чинним стандартам. Забезпечує своєчасне приймання тютюну від заготівельних пунктів. Керує технологічним процесом підготовки тютюнової сировини до переробки: ферментацією тютюну, післяферментаційним обробленням, старінням. Контролює якість, типи, сортність тютюнової сировини, яка надходить із заготівельних пунктів та є на складах, усі якісні показники в процесі підготовки та переробки тютюну. Забезпечує своєчасне сортування, якісне оброблення тютюну після ферментації та пресування. Контролює якість пакування, маркування продукції відповідно до чинних стандартів, порядок транспортування тютюнової сировини. Здійснює оперативне керування виконанням виробничої програми. Організовує розроблення та впровадження у виробництво прогресивних технологічних процесів та режимів підготовки тютюнової сировини, прогресивного технологічного устаткування. Бере участь у розгляді питань реконструкції та технологічного переоснащення підприємства. Організовує роботу транспорту для своєчасного забезпечення виробництва тютюновою сировиною в асортименті та кількості, необхідній для безперервної роботи підприємства. Складає звіти з питань постачання та використання тютюнової сировини. Вивчає передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі виробництва тютюну.