Інструкція для посади "Головний тютюнник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний тютюнник" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технологічної підготовки виробництва;
      - технологію ферментації тютюну, післяферментаційного оброблення та старіння;
      - технологію тютюнового виробництва;
      - організацію технологічної підготовки виробництва;
      - виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості та режими роботи технологічного устаткування;
      - технічні вимоги до тютюнової сировини, матеріалів та готової продукції;
      - нормативні акти з приймання, зберігання та обліку тютюнової сировини, норми витрат;
      - правила та інструкції з організації вантажно-розвантажувальних робіт, використання автомобільного і залізничного транспорту;
      - положення, інструкції та інші керівні матеріали з розроблення та оформлення технічної документації;
      - вітчизняні та світові досягнення науки і техніки в тютюновій галузі;
      - економіку, організацію виробництва, праці та управління, законодавство про працю;
      - правила і норми охорони праці, безпечного ведення робіт, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Головний тютюнник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний тютюнник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний тютюнник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний тютюнник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу із забезпечення виробництва тютюновою сировиною.

2.2. Контролює правильність приймання тютюну на заготівельних пунктах, його сортування, відповідність тютюнової сировини чинним стандартам.

2.3. Забезпечує своєчасне приймання тютюну від заготівельних пунктів.

2.4. Керує технологічним процесом підготовки тютюнової сировини до переробки: ферментацією тютюну, післяферментаційним обробленням, старінням.

2.5. Контролює якість, типи, сортність тютюнової сировини, яка надходить із заготівельних пунктів та є на складах, усі якісні показники в процесі підготовки та переробки тютюну.

2.6. Забезпечує своєчасне сортування, якісне оброблення тютюну після ферментації та пресування.

2.7. Контролює якість пакування, маркування продукції відповідно до чинних стандартів, порядок транспортування тютюнової сировини.

2.8. Здійснює оперативне керування виконанням виробничої програми.

2.9. Організовує розроблення та впровадження у виробництво прогресивних технологічних процесів та режимів підготовки тютюнової сировини, прогресивного технологічного устаткування.

2.10. Бере участь у розгляді питань реконструкції та технологічного переоснащення підприємства.

2.11. Організовує роботу транспорту для своєчасного забезпечення виробництва тютюновою сировиною в асортименті та кількості, необхідній для безперервної роботи підприємства.

2.12. Складає звіти з питань постачання та використання тютюнової сировини.

2.13. Вивчає передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі виробництва тютюну.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний тютюнник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний тютюнник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний тютюнник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний тютюнник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний тютюнник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний тютюнник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний тютюнник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний тютюнник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний тютюнник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний тютюнник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний тютюнник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний тютюнник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний тютюнник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний тютюнник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний тютюнник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний тютюнник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.