Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Головний тютюнник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технологічної підготовки виробництва; технологію ферментації тютюну, післяферментаційного оброблення та старіння; технологію тютюнового виробництва; організацію технологічної підготовки виробництва; виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості та режими роботи технологічного устаткування; технічні вимоги до тютюнової сировини, матеріалів та готової продукції; нормативні акти з приймання, зберігання та обліку тютюнової сировини, норми витрат; правила та інструкції з організації вантажно-розвантажувальних робіт, використання автомобільного і залізничного транспорту; положення, інструкції та інші керівні матеріали з розроблення та оформлення технічної документації; вітчизняні та світові досягнення науки і техніки в тютюновій галузі; економіку, організацію виробництва, праці та управління, законодавство про працю; правила і норми охорони праці, безпечного ведення робіт, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує своєчасне постачання виробництва тютюновою сировиною відповідної якості та кількості для виконання виробничої програми. Розробляє річні плани постачання тютюнової сировини по ботанічних сортах відповідно до затверджених норм витрат і виробничих планів. Контролює виконання планів постачання тютюнової сировини. Вживає необхідних заходів у разі виявлення нестачі, пошкоджень сировини або невідповідності вимогам стандартів. Керує роботою з приймання, зберігання, відпуску й обліку тютюну. Забезпечує розподілення й облік тютюнової сировини за сортами та роками заготівлі на складах підприємства. Забезпечує необхідні умови зберігання тютюнової сировини на складах відповідно до інструкції з організації первинного обліку і зберігання тютюнової сировини. Проводить економічний аналіз діяльності складського господарства, розробляє та впроваджує заходи щодо зниження витрат, пов'язаних з прийманням, зберіганням, обліком тютюну, використанням транспорту під час завантаження та розвантаження. Організовує роботу транспорту для своєчасного забезпечення виробництва тютюновою сировиною в асортименті та кількості, необхідній для безперервної роботи підприємства. Складає звіти з питань постачання та використання тютюнової сировини. Вивчає передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі виробництва тютюну.