Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Головний тютюновий майстер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технологічної підготовки й організації виробництва; основи економіки та організації виробництва; нормативно-технічну документацію на тютюнову сировину; рецептури та вартість тютюнових сумішей; технічні вимоги до сировини; стандарти та технічні умови, нормативи витрат сировини; види браку і способи запобігання йому; досвід передових вітчизняних та зарубіжних підприємств щодо прогресивної технології виробництва аналогічної продукції; основи економіки, організації виробництва, праці й управління, законодавства про працю; правила і норми охорони праці, виробничої санітари та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує роботою з приготування посортних тютюнових сумішей і проводить експертизу тютюнової сировини. Готує оперативні рецептури тютюнових сумішей відповідно до нормативно-технічної документації і затверджених рецептур із забезпеченням стійких смакових якостей тютюнових виробів і установленої вартості тютюнової суміші. Керує роботою купажників з підбору виробничих партій тютюну з урахуванням якісних показників сировини (розмір листя, метод оброблення тощо), роботою з пересортування тютюнів неоднорідних за типом та сортом або якість яких не відповідає маркуванню. Бере участь у складанні заявок на тютюнову сировину в необхідному для виробництва обсязі та асортименті. Веде журнали первинного звіту з приготування тютюнової суміші. Бере участь у претензійній роботі з питань якості закупівельної сировини, у розробленні нових видів тютюнових виробів, розробленні й проведенні заходів щодо зниження витрат тютюнової сировини та відходів, зберіганні сировини на всіх стадіях виробництва.