* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник розчинення 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника розчинення 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці, яка обслуговується; технологічний процес розчинення металів кислотами та способи регулювання його; будову устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів та правила користування ними; фізико-хімічні властивості кислот, металів та розчинів; методику проведення аналізів та розрахунків; державні стандарти, технічні умови на сировину та готову продукцію; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес розчинення полімінеральних руд щелоками або кислотами, металів (цинку, заліза, міді та інших) кислотами або веде технологічний процес розчинення твердих та рідких речовин з одночасним обслуговуванням абсорбційної установки, виморожувачів або з одночасним веденням процесу фільтрації під тиском гострої пари. Приймає та готує сировину, готує зрошуючі розчини, у разі потреби отримує кислоти. Завантажує сировину в апарати, подає кислоти, зрошуючі розчини, пару, пароповітряну суміш, конденсати, підігріває щолок. Підігріває реакційні маси до заданої температури, перемішує, передає отримані розчини в ємкості або на наступні технологічні стадії виробництва. Контролює та регулює параметри технологічного режиму, які передбачені регламентом: температуру, концентрацію та кислотність розчинів, рівень реакційної маси в апаратах та інші показники ведення процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Веде розрахунок кількості сировини, склад розчину, який зрошує, та виходу продукту. Обслуговує реактори, колони, витравні башти, змішувачі, збірники, стрічкові конвеєри, відцентрові, заглибні та дозувальні насоси, фільтри, вентилятори, контрольно-вимірювальні прилади, арматуру, комунікації та інше устаткування. Виконує простий ремонт устаткування.