* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник розчинення 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника розчинення 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці, яка обслуговується; технологічний процес розчинення металів кислотами та способи регулювання його; будову устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів та правила користування ними; фізико-хімічні властивості кислот, металів та розчинів; методику проведення аналізів та розрахунків; державні стандарти, технічні умови на сировину та готову продукцію; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес класифікації гранульованого карбаміду і розчинення некондиційного продукту після класифікатора з одночасним веденням процесу фільтрації і перегонки приготовленого розчину у відділенні кристалізації і одночасним очищенням запиленого повітря в інжекційному скрубері. Веде технологічний процес зберігання та дозування карбамідоформальдегідної смоли в плаві карбаміду. Приймає гранульований карбамід з-під ґранбашти і подає на склад, приймає його зі складу до класифікатора, відсіває некондиційний карбамід, розчиняє в реакторі з мішалкою, фільтрує під тиском та перекачує у відділення кристалізації. Відсмоктує запилене повітря на інжекційному скрубері, очищає повітря та промиває його циркуляційним розчином. Приймає карбамідоформальдегідну смолу з залізничних цистерн у сховища, перекачує у проміжну ємкість і подає смолу в плав карбаміду на гранбашту. Контролює та регулює параметри технологічного режиму, які передбачені регламентом: температуру, тиск, концентрацію, рівень розчинів карбаміду в реакторі та карбамідоформальдегідної смоли в ємкостях, витрати розчину та інші показники ведення процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Відбірає проби та виконує передбачені інструкцією аналізи. Обслуговує реактор з мішалкою, класифікатор, стрічкові конвеєри, колони, витравні башти, змішувачі, збірники, відцентрові, заглибні та дозувальні насоси, фільтри, вентилятори, ємкості, контрольно-вимірювальні прилади, арматуру, комунікації та інше устаткування. Готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту. Виконує простий ремонт устаткування.