* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник розчинення 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника розчинення 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; будову, принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему араматури та комунікацій на дільниці, яка обслуговується; фізико-хімічні основи та суть технологічного процесу розчинення; фізико-хімічні властивості сировини, розчинників, активаторів, готового продукту; вимоги до сировини та готового продукту; правила відбору проб; методику виконання аналізів; технологічний режим; правила регулювання процесу; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес розчинення твердих та рідких речовин; виконує окремі операції технологічного процесу розчинення металів; веде технологічний процес травлення різної сировини, яка містить в собі цинк, концентрованою сірчаною кислотою у травильних апаратах для отримання розчину цинкового купоросу. Розводить сірчану кислоту. Готує реагенти, дозує в реакційний апарат, розчиняє, нейтралізує, передає продукт на наступну операцію. Заливає по трубопроводах в апарати слабкі розчини цинкового купоросу, сірчаної кислоти та води. Реґулює температурний режим, тиск, вакуум, кількість дозованих компонентів, рівні, концентрацію розчину за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Розраховує дозовані компоненти. Виконує передбачені інструкцією аналізи. Обслуговує реакційні апарати, холодильники, мірники, насоси, контрольно-вимірювальні прилади, арматуру, комунікації та інше устаткування. Веде облік сировини та кількості одержаної продукції. Приймає устаткування з ремонту. Керує апаратниками нижчої кваліфікації за їх наявністю.