* *
Інструкція для посади "Апаратник розчинення 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник розчинення 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника розчинення 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему дільниці, яка обслуговується;
      - технологічний процес розчинення металів кислотами та способи регулювання його;
      - будову устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів та правила користування ними;
      - фізико-хімічні властивості кислот, металів та розчинів;
      - методику проведення аналізів та розрахунків;
      - державні стандарти, технічні умови на сировину та готову продукцію;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник розчинення 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник розчинення 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник розчинення 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник розчинення 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес розчинення полімінеральних руд щелоками або кислотами, металів (цинку, заліза, міді та інших) кислотами або веде технологічний процес розчинення твердих та рідких речовин з одночасним обслуговуванням абсорбційної установки, виморожувачів або з одночасним веденням процесу фільтрації під тиском гострої пари.

2.2. Приймає та готує сировину, готує зрошуючі розчини, у разі потреби отримує кислоти.

2.3. Завантажує сировину в апарати, подає кислоти, зрошуючі розчини, пару, пароповітряну суміш, конденсати, підігріває щолок.

2.4. Підігріває реакційні маси до заданої температури, перемішує, передає отримані розчини в ємкості або на наступні технологічні стадії виробництва.

2.5. Контролює та регулює параметри технологічного режиму, які передбачені регламентом: температуру, концентрацію та кислотність розчинів, рівень реакційної маси в апаратах та інші показники ведення процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

2.6. Веде розрахунок кількості сировини, склад розчину, який зрошує, та виходу продукту.

2.7. Обслуговує реактори, колони, витравні башти, змішувачі, збірники, стрічкові конвеєри, відцентрові, заглибні та дозувальні насоси, фільтри, вентилятори, контрольно-вимірювальні прилади, арматуру, комунікації та інше устаткування.

2.8. Виконує простий ремонт устаткування.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник розчинення 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник розчинення 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник розчинення 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник розчинення 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник розчинення 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник розчинення 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник розчинення 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник розчинення 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник розчинення 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник розчинення 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник розчинення 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник розчинення 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник розчинення 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник розчинення 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник розчинення 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник розчинення 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.