* *
Інструкція для посади "Апаратник розчинення 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник розчинення 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника розчинення 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему дільниці, яка обслуговується;
      - технологічний процес розчинення металів кислотами та способи регулювання його;
      - будову устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів та правила користування ними;
      - фізико-хімічні властивості кислот, металів та розчинів;
      - методику проведення аналізів та розрахунків;
      - державні стандарти, технічні умови на сировину та готову продукцію;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник розчинення 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник розчинення 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник розчинення 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник розчинення 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес класифікації гранульованого карбаміду і розчинення некондиційного продукту після класифікатора з одночасним веденням процесу фільтрації і перегонки приготовленого розчину у відділенні кристалізації і одночасним очищенням запиленого повітря в інжекційному скрубері.

2.2. Веде технологічний процес зберігання та дозування карбамідоформальдегідної смоли в плаві карбаміду.

2.3. Приймає гранульований карбамід з-під ґранбашти і подає на склад, приймає його зі складу до класифікатора, відсіває некондиційний карбамід, розчиняє в реакторі з мішалкою, фільтрує під тиском та перекачує у відділення кристалізації.

2.4. Відсмоктує запилене повітря на інжекційному скрубері, очищає повітря та промиває його циркуляційним розчином.

2.5. Приймає карбамідоформальдегідну смолу з залізничних цистерн у сховища, перекачує у проміжну ємкість і подає смолу в плав карбаміду на гранбашту.

2.6. Контролює та регулює параметри технологічного режиму, які передбачені регламентом: температуру, тиск, концентрацію, рівень розчинів карбаміду в реакторі та карбамідоформальдегідної смоли в ємкостях, витрати розчину та інші показники ведення процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

2.7. Відбірає проби та виконує передбачені інструкцією аналізи.

2.8. Обслуговує реактор з мішалкою, класифікатор, стрічкові конвеєри, колони, витравні башти, змішувачі, збірники, відцентрові, заглибні та дозувальні насоси, фільтри, вентилятори, ємкості, контрольно-вимірювальні прилади, арматуру, комунікації та інше устаткування.

2.9. Готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту.

2.10. Виконує простий ремонт устаткування.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник розчинення 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник розчинення 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник розчинення 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник розчинення 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник розчинення 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник розчинення 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник розчинення 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник розчинення 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник розчинення 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник розчинення 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник розчинення 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник розчинення 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник розчинення 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник розчинення 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник розчинення 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник розчинення 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.