Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Сушильник дріжджів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією сушильника дріжджів 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва дріжджів; технологічний режим і правила регулювання параметрів процесу сушіння; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівфабрикатів і готової продукції, вимоги до них; правила запобігання і ліквідації відхилень від норм технологічного режиму; будову всіх вузлів і механізмів сушильної установки, правила ліквідації дрібних дефектів у роботі устаткування відділення сушарні; суть фізико-хімічних процесів, які відбуваються під час сушіння продукту; несправності, які потребують аварійної зупинки сушарок та порядок такої зупинки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює операції технологічного процесу сушіння дріжджової суспензії на розпилювальній сушарці. Регулює роботу теплоагрегату, температуру гріючого агента і параметри процесу сушіння. Дозує подавання дріжджової суспензії. Контролює роботу розпилювального диску (розподільного пристрою) і забезпечує одержання сухих дріжджів заданої вологості. Запобігає і ліквідує причини відхилень від норм технологічного режиму. Обслуговує основне (сушарка, теплоагрегат) та допоміжне устаткування, стежить за справністю контрольно-вимірювальних приладів. Здійснює пуск і зупинку сушарки та транспортних механізмів. Ліквідує дрібні несправності. Готує устаткування до ремонту, приймає його з ремонту. Здійснює експлуатацію, обслуговування пиловловлювальних установок типу МПВ.