* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Сушильник довготрубчастих макаронів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес та режим сушіння довготрубчастих макаронів; правила ведення та регулювання технологічного процесу сушіння: регулювання роботи перерозподільних пристроїв дифузорів залежно від показань психрометра; технологічні вимоги до якості напівфабрикату довготрубчастих виробів; органолептичні методи визначення якості напівфабрикату та готової продукції; вимоги державних стандартів та технічні умови до якості виробів; будову, технічні характеристики та правила експлуатації сушарок безперервної та періодичної дії, сушильних апаратів, дифузорів, вентиляторів та іншого устаткування сушарок; призначення та будову контрольно-вимірювальних приладів, електроапаратури та правила поводження з ними.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес сушіння довготрубчастих макаронів у дифузорних сушарках безперервної та періодичної дії. Змінює положення шиберів, клапанів та вентилів для забезпечення необхідних технологічних параметрів у зонах сушіння (температури, вологості, швидкості) та здійснює реверсування повітря по довжині макаронних трубок. Визначає органолептичним методом вологість напівфабрикату та момент закінчення його сушіння за умови досягнення заданої вологості виробу. Установлює та переміщує товарні вагонетки та сушильні шафи по сушильних апаратах і розміщує їх по зонах сушіння, залежно від асортименту. Перевіряє правильність різання та розкладання макаронів у касетах та касет у шафах. Контролює процес сушіння за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.