* *
Інструкція для посади "Сушильник довготрубчастих макаронів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Сушильник довготрубчастих макаронів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес та режим сушіння довготрубчастих макаронів;
      - правила ведення та регулювання технологічного процесу сушіння: регулювання роботи перерозподільних пристроїв дифузорів залежно від показань психрометра;
      - технологічні вимоги до якості напівфабрикату довготрубчастих виробів;
      - органолептичні методи визначення якості напівфабрикату та готової продукції;
      - вимоги державних стандартів та технічні умови до якості виробів;
      - будову, технічні характеристики та правила експлуатації сушарок безперервної та періодичної дії, сушильних апаратів, дифузорів, вентиляторів та іншого устаткування сушарок;
      - призначення та будову контрольно-вимірювальних приладів, електроапаратури та правила поводження з ними.

1.4. Сушильник довготрубчастих макаронів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Сушильник довготрубчастих макаронів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Сушильник довготрубчастих макаронів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Сушильник довготрубчастих макаронів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес сушіння довготрубчастих макаронів у дифузорних сушарках безперервної та періодичної дії.

2.2. Змінює положення шиберів, клапанів та вентилів для забезпечення необхідних технологічних параметрів у зонах сушіння (температури, вологості, швидкості) та здійснює реверсування повітря по довжині макаронних трубок.

2.3. Визначає органолептичним методом вологість напівфабрикату та момент закінчення його сушіння за умови досягнення заданої вологості виробу.

2.4. Установлює та переміщує товарні вагонетки та сушильні шафи по сушильних апаратах і розміщує їх по зонах сушіння, залежно від асортименту.

2.5. Перевіряє правильність різання та розкладання макаронів у касетах та касет у шафах.

2.6. Контролює процес сушіння за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Сушильник довготрубчастих макаронів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Сушильник довготрубчастих макаронів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Сушильник довготрубчастих макаронів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Сушильник довготрубчастих макаронів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Сушильник довготрубчастих макаронів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Сушильник довготрубчастих макаронів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Сушильник довготрубчастих макаронів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Сушильник довготрубчастих макаронів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Сушильник довготрубчастих макаронів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Сушильник довготрубчастих макаронів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Сушильник довготрубчастих макаронів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Сушильник довготрубчастих макаронів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Сушильник довготрубчастих макаронів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Сушильник довготрубчастих макаронів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Сушильник довготрубчастих макаронів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Сушильник довготрубчастих макаронів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.