* *
Інструкція для посади "Сушильник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Сушильник 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією сушильника (збагачення) 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову обслуговуваних сушильних установок;
      - види палива;
      - технологію процесу сушіння (випалу);
      - улаштування й технологічну схему ланцюга апаратів та установок;
      - порядок вмикання та регулювання калориферів, електрофільтрів та вентиляторів;
      - марки та якість застосовуваного палива;
      - фізично-хімічні властивості матеріалів, що надходять на сушіння;
      - вимоги до якості просушених продуктів, матеріалів, виробів, сировини;
      - правила користування засобами вимірювань та їх показаннями;
      - основи автоматизації процесу сушіння, слюсарну справу.

1.4. Сушильник 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Сушильник 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Сушильник 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Сушильник 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес сушіння в трубчастих, багатоподових печах, камерах тунельних, електровібраційних сушарках, вакуум-сушарках та інших сушильних і випалювальних установках (крім сушильних барабанів) з сумарною продуктивністю понад 100 т/г, у сушильних барабанах продуктивністю 120 т/г і більше.

2.2. Здійснює завантаження матеріалу, напівфабрикатів у сушильні печі, чищення газопроводів, колосників, патрубків, топок та усунення заторів у течах живильників.

2.3. Замірює температуру в печах, завантажувальних та розвантажувальних камерах.

2.4. Регулює вологість продукту, розрідження, температуру згідно з інструкціями.

2.5. Здійснює перекриття шиберів та течок для розподілу продуктів різних сортів за бункерами; розрахунок витрат пального; забезпечення заданого теплового режиму та швидкості потоку повітря, пари, газів.

2.6. Спостерігає за режимом сушіння та роботою живильників, транспортерів, дезінтеграторів, пиловловлювачів та іншого обладнання, а також за показаннями засобів вимірювань.

2.7. Визначає ступінь готовності матеріалів сушіння, виконує їх вивантаження з установок у транспортні посудини, на транспортери або виштовхування вагонеток.

2.8. Веде технічну документацію.

2.9. Виявляє та усуває неполадки в роботі обслуговуваного обладнання.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Сушильник 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Сушильник 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Сушильник 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Сушильник 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Сушильник 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Сушильник 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Сушильник 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Сушильник 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Сушильник 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Сушильник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Сушильник 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Сушильник 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Сушильник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Сушильник 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Сушильник 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Сушильник 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.