* *
Інструкція для посади "Сушильник дріжджів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Сушильник дріжджів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією сушильника дріжджів 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва дріжджів;
      - технологічний режим і правила регулювання параметрів процесу сушіння;
      - фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівфабрикатів і готової продукції, вимоги до них;
      - правила запобігання і ліквідації відхилень від норм технологічного режиму;
      - будову всіх вузлів і механізмів сушильної установки, правила ліквідації дрібних дефектів у роботі устаткування відділення сушарні;
      - суть фізико-хімічних процесів, які відбуваються під час сушіння продукту;
      - несправності, які потребують аварійної зупинки сушарок та порядок такої зупинки.

1.4. Сушильник дріжджів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Сушильник дріжджів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Сушильник дріжджів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Сушильник дріжджів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює операції технологічного процесу сушіння дріжджової суспензії на розпилювальній сушарці.

2.2. Регулює роботу теплоагрегату, температуру гріючого агента і параметри процесу сушіння.

2.3. Дозує подавання дріжджової суспензії.

2.4. Контролює роботу розпилювального диску (розподільного пристрою) і забезпечує одержання сухих дріжджів заданої вологості.

2.5. Запобігає і ліквідує причини відхилень від норм технологічного режиму.

2.6. Обслуговує основне (сушарка, теплоагрегат) та допоміжне устаткування, стежить за справністю контрольно-вимірювальних приладів.

2.7. Здійснює пуск і зупинку сушарки та транспортних механізмів.

2.8. Ліквідує дрібні несправності.

2.9. Готує устаткування до ремонту, приймає його з ремонту.

2.10. Здійснює експлуатацію, обслуговування пиловловлювальних установок типу МПВ.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Сушильник дріжджів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Сушильник дріжджів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Сушильник дріжджів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Сушильник дріжджів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Сушильник дріжджів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Сушильник дріжджів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Сушильник дріжджів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Сушильник дріжджів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Сушильник дріжджів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Сушильник дріжджів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Сушильник дріжджів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Сушильник дріжджів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Сушильник дріжджів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Сушильник дріжджів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Сушильник дріжджів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Сушильник дріжджів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.