* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво лаку та фарб
Інструкція для посади "Апаратник одержання зародків діоксиду титану 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 28. Виробництво лаку та фарб", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника одержання зародків діоксиду титану 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес одержання зародків діоксиду титану; технологічний режим; схему комунікацій та запірної апаратури; будову основного та допоміжного устаткування; принцип роботи контрольно-вимірювальних приладів; правила підготовки устаткування до ремонту, приймання його з ремонту; методику проведення аналізів; технічні та технологічні вимоги на сировину та напівфабрикати; органолептичні відмінності компонентів, які застосовуються.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде багатостадійний технологічний процес одержання зародків анатазу та рутилу у виробництві діоксиду титану під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Провадить аналіз вихідних розчинів, придатних для одержання зародків та контролює густину розбавленого розчину титанилсульфату. Поступово, строго регламентовано за вагою та часом завантажує луг. Нейтралізує розчин з суворим дотриманням температурного режиму та швидкості подавання лугу, яка змінюється. Контролює процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та візуально. Проводить гідроліз розчинів, одержує розбавлені зародки. У процесі визрівання зародків витримує строго регламентовану температуру та час. Охолоджує готові зародки та зливає їх в збірники. Веде записи у технологічній карті. Провадить аналізи на різних стадіях процесу.