* *
Інструкція для посади "Апаратник одержання зародків діоксиду титану 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 28. Виробництво лаку та фарб", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник одержання зародків діоксиду титану 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника одержання зародків діоксиду титану 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес одержання зародків діоксиду титану;
      - технологічний режим;
      - схему комунікацій та запірної апаратури;
      - будову основного та допоміжного устаткування;
      - принцип роботи контрольно-вимірювальних приладів;
      - правила підготовки устаткування до ремонту, приймання його з ремонту;
      - методику проведення аналізів;
      - технічні та технологічні вимоги на сировину та напівфабрикати;
      - органолептичні відмінності компонентів, які застосовуються.

1.4. Апаратник одержання зародків діоксиду титану 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник одержання зародків діоксиду титану 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник одержання зародків діоксиду титану 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник одержання зародків діоксиду титану 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде багатостадійний технологічний процес одержання зародків анатазу та рутилу у виробництві діоксиду титану під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

2.2. Провадить аналіз вихідних розчинів, придатних для одержання зародків та контролює густину розбавленого розчину титанилсульфату.

2.3. Поступово, строго регламентовано за вагою та часом завантажує луг.

2.4. Нейтралізує розчин з суворим дотриманням температурного режиму та швидкості подавання лугу, яка змінюється.

2.5. Контролює процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та візуально.

2.6. Проводить гідроліз розчинів, одержує розбавлені зародки.

2.7. У процесі визрівання зародків витримує строго регламентовану температуру та час.

2.8. Охолоджує готові зародки та зливає їх в збірники.

2.9. Веде записи у технологічній карті.

2.10. Провадить аналізи на різних стадіях процесу.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник одержання зародків діоксиду титану 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник одержання зародків діоксиду титану 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник одержання зародків діоксиду титану 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник одержання зародків діоксиду титану 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник одержання зародків діоксиду титану 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник одержання зародків діоксиду титану 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник одержання зародків діоксиду титану 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник одержання зародків діоксиду титану 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник одержання зародків діоксиду титану 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник одержання зародків діоксиду титану 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник одержання зародків діоксиду титану 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник одержання зародків діоксиду титану 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник одержання зародків діоксиду титану 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник одержання зародків діоксиду титану 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник одержання зародків діоксиду титану 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник одержання зародків діоксиду титану 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.