* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво лаку та фарб
Інструкція для посади "Апаратник одержання зародків діоксиду титану 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 28. Виробництво лаку та фарб", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: суть технологічного процесу одержання зародків діоксиду титану; технологічну схему дільниці, яка обслуговується; призначення, принцип роботи основного та допоміжного устаткування; правила експлуатації вантажопідйомних механізмів; правила пуску та зупинки устаткування; призначення контрольно-вимірювальних приладів; правила користування контрольно-вимірювальними приладами; методи усунення дрібних несправностей у роботі устаткування; правила відбору проб; фільтруючі тканини; основні, токсикологічні та пожежонебезпечні властивості готової продукції, напівфабрикатів та сировини, яка застосовується.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде окремі стадії багатостадійного технологічного процесу одержання зародків анатазу та рутилу у виробництві діоксиду титану. Готує розчини лугу суворо визначеної концентрації. Завантажує в апарат розчини пасти метатитанової кислоти, розбавляє їх до потрібної концентрації. Витримує пасту за заданою температурою. Веде процес фільтрації на листових вакум-фільтрах та фільтрах Мура з одночасним промиванням. Подає пасту в реактор приготування зародків через дозатор. Відбирає проби для проведення аналізів на різних стадіях процесу. Чистить та промиває апарати, усуває дрібні несправності у роботі устаткування.