* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника одержання екструзійних крохмалепродуктів 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва екструзійних крохмалепродуктів; будову і конструктивні особливості устаткування, що застосовується у виробництві екструзійних крохмалепродуктів; державні стандарти та технічні умови на готову продукцію; норми витрат сировини та допоміжних матеріалів; методи контролю виробництва, його облік; способи регулювання технологічного режиму, правила ведення технічної документації; методику розрахунків потрібної кількості компонентів сировини.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес одержання екструзійних крохмалепродуктів у екструзійних установках. Здійснює контроль за правильністю дозування компонентів сировини, підготовкою матеріалів до перероблення. Забезпечує роботу екструдерів у заданому режимі, регулює їх роботу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, результатами аналізів і візуальними спостереженнями. Забезпечує якість готової продукції згідно з вимогами технічних умов. Усуває дрібні несправності в роботі обслуговуваного устаткування. Веде розрахунки потрібної кількості сировини та допоміжних матеріалів. Відбирає проби. Приймає сировину та здає готову продукцію. Веде облік готової сировини та технічну документацію.