* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво лаку та фарб
Інструкція для посади "Апаратник одержання зародків діоксиду титану 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 28. Виробництво лаку та фарб", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника одержання зародків діоксиду титану 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний регламент одержання зародків діоксиду титану; будову контрольно-вимірювальних приладів; правила регулювання процесів за показаннями контрольно-вимірювальних приладів; правила розрахунку дозування сировини, напівфабрикатів; асортимент сировини та готової продукції; технічні умови на сировину та готовий продукт; правила безпечного ведення процесу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде багатостадійний технологічний процес одержання зародків анатазу та рутилу у виробництві діоксиду титану. Контролює підбір розчинів напівфабрикатів з визначеними властивостями, які придатні для одержання зародків, дотримання процесів приготування розчинів, розкладання метатинової кислоти, визрівання титанату натрію, вилуговування, нейтралізації, промивання, фільтрації. Розраховує кількість коректуючих компонентів та компонентів, які завантажуються. Веде процес пентизації нейтрального титанату соляною кислотою. Коректує розчини. Контролює та регулює процеси за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та візуально. Координує роботу на дільниці та керує апаратниками нижчої кваліфікації.