* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник одержання інертного газу 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес одержання інертного газу, будову, принцип роботи устаткування, яке обслуговується; схему комунікацій; призначення і будову контрольне-вимірювальних приладів, технологічний режим; вимоги до якості продукції, яка одержується; методику проведення аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес одержання інертного газу методом спалювання суміші повітря та метановодневої фракції у печах сумарною продуктивністю до 3000 м на рік готового продукту. Охолоджує інертний газ в гартівному апараті; компремує з наступним охолодженням в скруберах. Очищає та осушує газ у насадкових осушниках. Перемикає осушники на регенерацію, охолоджує та осушує. Регулює роботу апаратів за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Провадить аналіз інертного газу на вміст кисню, водню, окису вуглецю. Стежить за роботою і справним станом печей, осушників, холодильників, фільтрів, компресорів та іншого устаткування і комунікацій. Запобігає несправностям у роботі устаткування та комунікацій та усуває їх. Готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту.