* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Начальник диспетчерської служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професійним спрямуванням в галузі оперативного управління виробництвом - не менше 3 років, у тому числі на даному підприємстві - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів управління; методичні, нормативні та інші документи з питань організації та експлуатації засобів електрозв'язку; перспективи розвитку філіалу; організацію виробничих і технологічних процесів; адміністративно-територіальний поділ і будову мережі електрозв'язку; схеми напрямків електрозв'язку; траси основних і обхідних напрямків електрозв'язку; виробничі зв'язки підрозділів; порядок оформлення і ведення виробничої документації; передовий вітчизняний та світовий досвід в галузі оперативного управління виробництвом; основи економіки; організацію виробництва, праці та управління; Статут підприємства; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує виконання комплексу організаційно-технічних заходів, спрямованих на здійснення оперативного контролю та управління виробничими процесами у філіалі підприємства. Організовує оперативний контроль за роботою засобів електрозв'язку та проводового мовлення. Вживає заходів щодо запобігання пошкодженню обладнання. Забезпечує збір, оброблення та передавання за призначенням інформації про надзвичайні ситуації та на особливий період на обслуговуваній дільниці. Застосовує оперативні заходи в разі пошкодження засобів електрозв'язку, виникненні надзвичайних ситуацій та на особливий період. Веде облік зруйнованих засобів електрозв'язку. Забезпечує своєчасне отримання необхідних даних для здійснення оперативного контролю за виробничим процесом. Аналізує роботу підрозділів, бере участь у розробленні заходів щодо вдосконалення організації та експлуатації засобів електрозв'язку та роботи аварійної служби. Складає плани й звіти щодо роботи диспетчерської служби. Керує роботою диспетчерів і працівників групи оперативного управління і контролю. Організовує та провадить періодичні перевірки експлуатаційно-технічної діяльності підрозділів філіалу. Про наслідки перевірок повідомляє керівників філіалу та підрозділів для прийняття відповідних заходів. У своїй роботі керується правилами технічної експлуатації засобів електрозв'язку та проводового мовлення та чинним законодавством. Організовує та коригує роботу з формування і резервування первинної, вторинних мереж електрозв'язку та проводового мовлення. Організовує збір і облік інформації щодо якості роботи засобів електрозв'язку і проводового мовлення. Впроваджує заходи з підвищення якості експлуатації засобів електрозв'язку і проводового мовлення. Здійснює оперативне керівництво із забезпечення якості роботи засобів електрозв'язку та проводового мовлення на обслуговуваній дільниці. Забезпечує технічне обслуговування селекторних нарад та спецзаходів. Здійснює контроль за дотриманням працівниками служби обов'язків з охорони праці, виробничої і трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку.