* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Начальник диспетчерської служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією інженера-диспетчера з руху флоту: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 4 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження та інші керівні документи з питань планування виробничої та експлуатаційної діяльності флоту; техніко-експлуатаційні й техніко-економічні характеристики суден; економіку та експлуатацію флоту; основи технологічного процесу оброблення суден у портах; засоби організації та механізації диспетчерської служби; основи інформатики, можливості обчислювальної техніки (ПЕОМ); основи трудового законодавства; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує організацію руху флоту, згідно з графіком (розкладом), у межах закріпленої за ним дільниці та забезпечує виконання норм технічного плану. Координує роботу диспетчерів та операторів дільниці, контролює та забезпечує виконання планових завдань з перевезень, оброблення та обслуговування флоту на дільниці. Вживає заходів щодо запобігання та ліквідації простою та порушень графіка (розкладу) руху суден. Своєчасно вживає заходів щодо введення у графік (розклад) руху суден і составів, які вибули з нього, та забезпечення ритмічного руху й оброблення флоту. Забезпечує диспетчерські пункти оперативною інформацією про рух флоту в їх межах. Контролює правильність і своєчасність подання інформації щодо руху флоту та його оброблення у портах і на причалах клієнтури. Перевіряє відповідність параметрів суден, составів і плотів до льодової обстановки, габаритів шляху та вітрохвильового режиму. Керує ліквідацією наслідків аварій до прийняття цих функцій іншими службовими особами та вживає заходів щодо запобігання аварійним випадкам, своєчасного укриття суден під час штормових попереджень. Вивчає та узагальнює вітчизняний та зарубіжний передовий досвід у галузі експлуатації та обслуговування флоту, створює умови для успішного розвитку та розповсюдження передових методів праці на флоті та в диспетчерському апараті; проводить виховну роботу на флоті та в диспетчерському апараті. Контролює виконання норм і правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.