* *
Інструкція для посади "Начальник диспетчерської служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник диспетчерської служби" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією інженера-диспетчера з руху флоту: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 4 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження та інші керівні документи з питань планування виробничої та експлуатаційної діяльності флоту;
      - техніко-експлуатаційні й техніко-економічні характеристики суден;
      - економіку та експлуатацію флоту;
      - основи технологічного процесу оброблення суден у портах;
      - засоби організації та механізації диспетчерської служби;
      - основи інформатики, можливості обчислювальної техніки (ПЕОМ);
      - основи трудового законодавства;
      - правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник диспетчерської служби призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник диспетчерської служби підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник диспетчерської служби керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник диспетчерської служби під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує організацію руху флоту, згідно з графіком (розкладом), у межах закріпленої за ним дільниці та забезпечує виконання норм технічного плану.

2.2. Координує роботу диспетчерів та операторів дільниці, контролює та забезпечує виконання планових завдань з перевезень, оброблення та обслуговування флоту на дільниці.

2.3. Вживає заходів щодо запобігання та ліквідації простою та порушень графіка (розкладу) руху суден.

2.4. Своєчасно вживає заходів щодо введення у графік (розклад) руху суден і составів, які вибули з нього, та забезпечення ритмічного руху й оброблення флоту.

2.5. Забезпечує диспетчерські пункти оперативною інформацією про рух флоту в їх межах.

2.6. Контролює правильність і своєчасність подання інформації щодо руху флоту та його оброблення у портах і на причалах клієнтури.

2.7. Перевіряє відповідність параметрів суден, составів і плотів до льодової обстановки, габаритів шляху та вітрохвильового режиму.

2.8. Керує ліквідацією наслідків аварій до прийняття цих функцій іншими службовими особами та вживає заходів щодо запобігання аварійним випадкам, своєчасного укриття суден під час штормових попереджень.

2.9. Вивчає та узагальнює вітчизняний та зарубіжний передовий досвід у галузі експлуатації та обслуговування флоту, створює умови для успішного розвитку та розповсюдження передових методів праці на флоті та в диспетчерському апараті; проводить виховну роботу на флоті та в диспетчерському апараті.

2.10. Контролює виконання норм і правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник диспетчерської служби має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник диспетчерської служби має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник диспетчерської служби має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник диспетчерської служби має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник диспетчерської служби має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник диспетчерської служби має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник диспетчерської служби має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник диспетчерської служби має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник диспетчерської служби має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник диспетчерської служби несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник диспетчерської служби несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник диспетчерської служби несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник диспетчерської служби несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник диспетчерської служби несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник диспетчерської служби несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник диспетчерської служби несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.