* *
Інструкція для посади "Начальник диспетчерської служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник диспетчерської служби" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професійним спрямуванням: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів управління, методичні, нормативні документи, які стосуються диспетчерського підрозділу;
      - структуру філіалу та перспективи його розвитку;
      - адміністративно-територіальний поділ України;
      - схеми (плани) направлення потоків обміну;
      - контрольні терміни проходження пошти, розклад руху всіх видів транспорту, задіяного на перевезенні пошти;
      - порядок оформлення та ведення виробничої документації;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі оперативного управління виробництвом;
      - основи економіки, організації виробництва;
      - Статут підприємства, основи трудового законодавства.

1.4. Начальник диспетчерської служби призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник диспетчерської служби підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник диспетчерської служби керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник диспетчерської служби під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує контроль за своєчасним обробленням та відправленням пошти (поштових відправлень та періодичних видань) у філіалі згідно з установленими контрольними термінами обробки, схемами направлення потоків обміну та розкладами руху транспорту під час перевезення пошти.

2.2. Здійснює постійний контроль за обробленням і відправленням пошти і впроваджує заходи для усунення причин, які викликають уповільнення оброблення пошти та затримку її відправки.

2.3. Контролює роботу підрозділів філіалу та виконання контрольних термінів оброблення і відправлення пошти, в разі порушень установлює причини порушень та вживає заходи для їх усунення.

2.4. Вивчає та аналізує потоки направлення пошти, вносить пропозиції щодо вдосконалення контрольних строків проходження поштових відправлень.

2.5. Складає плани та звіти про роботу диспетчерського підрозділу.

2.6. Керує працівниками диспетчерської служби.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник диспетчерської служби має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник диспетчерської служби має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник диспетчерської служби має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник диспетчерської служби має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник диспетчерської служби має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник диспетчерської служби має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник диспетчерської служби має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник диспетчерської служби має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник диспетчерської служби має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник диспетчерської служби несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник диспетчерської служби несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник диспетчерської служби несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник диспетчерської служби несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник диспетчерської служби несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник диспетчерської служби несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник диспетчерської служби несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.