Інструкція для посади "Начальник диспетчерської служби водопровідного та каналізаційного господарства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник диспетчерської служби водопровідного та каналізаційного господарства" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня та інші керівні;
      - методичні та нормативні матеріали щодо оперативного керування в системі водопровідно-каналізаційного господарства;
      - правила технічної експлуатації систем водопостачання, водовідведення;
      - технологічний процес водопідготовки, водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод;
      - структуру підприємства, схеми водопостачання і водовідведення;
      - виробничі потужності водопровідного та каналізаційного господарства, конструктивні особливості і технічні характеристики устаткування насосних станцій водопроводу і каналізації, режим їх роботи;
      - засоби механізації інженерно-технічних робіт;
      - організацію оперативного обліку виробництва;
      - основи економіки, організації праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - перспективу розвитку водопровідного та каналізаційного господарства;
      - досягнення вітчизняної та зарубіжної науки і техніки в галузі водопостачання і водовідведення та досвід передових підприємств щодо організації аварійно-диспетчерської служби.

1.4. Начальник диспетчерської служби водопровідного та каналізаційного господарства призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник диспетчерської служби водопровідного та каналізаційного господарства підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник диспетчерської служби водопровідного та каналізаційного господарства керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник диспетчерської служби водопровідного та каналізаційного господарства під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує оптимальний режим роботи систем водопостачання, водовідведення.

2.2. Координує діяльність аварійно-диспетчерської служби (АДС) водопровідного та каналізаційного господарства (ВКГ) з іншими аварійними службами міста.

2.3. Вживає термінових заходів для локалізації та ліквідації аварій і пошкоджень у системі ВКГ.

2.4. Розв'язує питання передислокації робочої сили, механізмів і транспорту на місця пошкоджень.

2.5. Аналізує причини аварій, пошкоджень.

2.6. Аналізує показники роботи системи з метою виявлення причин відхилень від заданого режиму, порушення технологічного процесу.

2.7. Розробляє заходи щодо вдосконалення аварійно-диспетчерської служби.

2.8. Затверджує графіки роботи чергового персоналу АДС.

2.9. Забезпечує підвищення кваліфікації персоналу АДС, упровадження нових засобів механізації та автоматизації.

2.10. Здійснює постійний контроль за технічно правильною експлуатацією обладнання.

2.11. Забезпечує найсприятливіші умови роботи, підвищення культури виробництва.

2.12. Контролює правильність ведення документації, своєчасність складання звітів за встановленими формами.

2.13. Контролює додержання працівниками АДС виробничої і трудової дисципліни, правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.14. Вивчає передовий досвід у галузі оперативного управління виробництвом.

2.15. Бере участь у розробленні та здійсненні планів організації виробництва, праці та управління.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник диспетчерської служби водопровідного та каналізаційного господарства має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник диспетчерської служби водопровідного та каналізаційного господарства має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник диспетчерської служби водопровідного та каналізаційного господарства має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник диспетчерської служби водопровідного та каналізаційного господарства має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник диспетчерської служби водопровідного та каналізаційного господарства має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник диспетчерської служби водопровідного та каналізаційного господарства має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник диспетчерської служби водопровідного та каналізаційного господарства має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник диспетчерської служби водопровідного та каналізаційного господарства має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник диспетчерської служби водопровідного та каналізаційного господарства має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник диспетчерської служби водопровідного та каналізаційного господарства несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник диспетчерської служби водопровідного та каналізаційного господарства несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник диспетчерської служби водопровідного та каналізаційного господарства несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник диспетчерської служби водопровідного та каналізаційного господарства несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник диспетчерської служби водопровідного та каналізаційного господарства несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник диспетчерської служби водопровідного та каналізаційного господарства несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник диспетчерської служби водопровідного та каналізаційного господарства несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.