* *
Інструкція для посади "Начальник диспетчерської служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник диспетчерської служби" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професійним спрямуванням в галузі оперативного управління виробництвом - не менше 3 років, у тому числі на даному підприємстві - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів управління;
      - методичні, нормативні та інші документи з питань організації та експлуатації засобів електрозв'язку;
      - перспективи розвитку філіалу;
      - організацію виробничих і технологічних процесів;
      - адміністративно-територіальний поділ і будову мережі електрозв'язку;
      - схеми напрямків електрозв'язку;
      - траси основних і обхідних напрямків електрозв'язку;
      - виробничі зв'язки підрозділів;
      - порядок оформлення і ведення виробничої документації;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід в галузі оперативного управління виробництвом;
      - основи економіки;
      - організацію виробництва, праці та управління;
      - Статут підприємства;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник диспетчерської служби призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник диспетчерської служби підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник диспетчерської служби керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник диспетчерської служби під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує виконання комплексу організаційно-технічних заходів, спрямованих на здійснення оперативного контролю та управління виробничими процесами у філіалі підприємства.

2.2. Організовує оперативний контроль за роботою засобів електрозв'язку та проводового мовлення.

2.3. Вживає заходів щодо запобігання пошкодженню обладнання.

2.4. Забезпечує збір, оброблення та передавання за призначенням інформації про надзвичайні ситуації та на особливий період на обслуговуваній дільниці.

2.5. Застосовує оперативні заходи в разі пошкодження засобів електрозв'язку, виникненні надзвичайних ситуацій та на особливий період.

2.6. Веде облік зруйнованих засобів електрозв'язку.

2.7. Забезпечує своєчасне отримання необхідних даних для здійснення оперативного контролю за виробничим процесом.

2.8. Аналізує роботу підрозділів, бере участь у розробленні заходів щодо вдосконалення організації та експлуатації засобів електрозв'язку та роботи аварійної служби.

2.9. Складає плани й звіти щодо роботи диспетчерської служби.

2.10. Керує роботою диспетчерів і працівників групи оперативного управління і контролю.

2.11. Організовує та провадить періодичні перевірки експлуатаційно-технічної діяльності підрозділів філіалу.

2.12. Про наслідки перевірок повідомляє керівників філіалу та підрозділів для прийняття відповідних заходів.

2.13. У своїй роботі керується правилами технічної експлуатації засобів електрозв'язку та проводового мовлення та чинним законодавством.

2.14. Організовує та коригує роботу з формування і резервування первинної, вторинних мереж електрозв'язку та проводового мовлення.

2.15. Організовує збір і облік інформації щодо якості роботи засобів електрозв'язку і проводового мовлення.

2.16. Впроваджує заходи з підвищення якості експлуатації засобів електрозв'язку і проводового мовлення.

2.17. Здійснює оперативне керівництво із забезпечення якості роботи засобів електрозв'язку та проводового мовлення на обслуговуваній дільниці.

2.18. Забезпечує технічне обслуговування селекторних нарад та спецзаходів.

2.19. Здійснює контроль за дотриманням працівниками служби обов'язків з охорони праці, виробничої і трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку.

2.20. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.21. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник диспетчерської служби має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник диспетчерської служби має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник диспетчерської служби має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник диспетчерської служби має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник диспетчерської служби має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник диспетчерської служби має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник диспетчерської служби має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник диспетчерської служби має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник диспетчерської служби має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник диспетчерської служби несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник диспетчерської служби несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник диспетчерської служби несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник диспетчерської служби несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник диспетчерської служби несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник диспетчерської служби несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник диспетчерської служби несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.