Категорія - Керівники |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Начальник диспетчерської служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом з оперативного управління виробництвом: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань виробничого планування і оперативного управління виробництвом; авіаційну техніку, що експлуатується, її експлуатаційну документацію, організацію технічної експлуатації авіаційної техніки, завдання та функції підрозділів авіапідприємства, порядок їх взаємодії під час підготовки повітряних суден до польотів, організацію праці та управління технічним обслуговуванням, основи економіки, організацію виробництва і управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує та здійснює планування, контроль та облік технічного обслуговування авіаційної техніки, контроль виконання запланованих завдань службами авіапідприємства, забезпечення плану польотів справними повітряними суднами. Здійснює планування та контроль за оперативним та перспективним використанням повітряних суден, відхід їх на періодичне технічне обслуговування, ремонт, доробку, переобладнання, спеціальні огляди. Керує розробленням виробничих завдань цехам на обслуговування авіаційної техніки, контролює ведення диспетчерського графіка використання та технічного обслуговування повітряних суден, розкладу руху приписних та транзитних суден. Контролює наявність, стан та готовність до польотів резервних повітряних суден. Вживає заходів щодо забезпечення нормативної справності повітряних суден, скорочення терміну їх технічного обслуговування. Контролює своєчасне забезпечення робочих місць працівників необхідним технологічним устаткуванням, засобами діагностики та наземного обслуговування, інструментом, деталями, матеріалами. Контролює підготовку виробництва до наступного періодичного технічного обслуговування повітряних суден. Контролює хід виконання диспетчерського графіка, завдань з підготовки повітряних суден до польотів, забезпечує оперативну передачу працівникам додаткових вказівок (змін до завдань) та отримання інформації про їх виконання. Здійснює перерозподіл та раціонально використовує існуючі трудові та матеріальні ресурси авіаційно-технічної бази для своєчасного виконання оперативних виробничих завдань. Усуває порушення у взаємодії між підрозділами авіаційно-технічної бази та служб авіапідприємства під час підготовки повітряних суден до польотів, здійснює координацію дій під час обслуговування авіаційної техніки. Аналізує причини порушень процесу обслуговування авіаційної техніки, розроблює та вживає заходів щодо їх запобігання. Координує роботу диспетчерів цехів (дільниць). Здійснює постійну взаємодію з виробничо-диспетчерським відділом. Контролює правильність заповнення та зберігання виробничо-технічних документів (карти-наряди, поопераційні відомості тощо) на виконані роботи під час технічного обслуговування. Веде облік наявності, стану та руху приписних повітряних суден, двигунів, загального часу їх роботи та залишку ресурсів згідно з чинними інструкціями. Контролює правильність записів у пономерній документації на повітряне судно, двигуни та вироби, забезпечує надійне збереження пономерної документації у виробничо-диспетчерському відділі. Організовує та контролює ведення обліково-звітної документації, що передбачена для диспетчерів виробничо-диспетчерського відділу, цехів. Своєчасно представляє проекти звітів до організації вищого рівня про наявність та рух авіаційної техніки, справність та використання літаків та гелікоптерів. Удосконалює засоби управління технічного обслуговування авіаційної техніки, форми та методи обліку загального часу їх роботи та залишку ресурсів. Бере участь у розробленні та впровадженні прогресивних форм організації обслуговування авіаційної техніки. Організовує авіаційну технічну підготовку підлеглих, контролює підготовленість їх до виконання своїх обов'язків. Своєчасно вивчає та виконує вимоги керівних документів. Дає вказівки начальникам цехів про зміни термінів та черги обслуговування повітряних суден, перерозподілення сил та засобів, про усунення порушень у разі взаємодії підрозділів авіаційно-технічної бази та служб авіапідприємства. Вимагає від керівників служб авіапідприємства своєчасного забезпечення робіт на повітряних суднах загального призначення авіатехнічним майном, паливно-мастильними матеріалами, газами та іншими матеріальними засобами. Проводить навчальні, організаційні та методичні заходи у межах своєї компетенції. Представляє начальнику авіаційно-технічної бази в установленому порядку працівників до призначення, переміщення, звільнення, заохочення або винесення догани. Здійснює планування оперативного та перспективного використання повітряних суден, їх періодичного технічного обслуговування, ремонту, доробки, додержання термінів виконання технічного обслуговування повітряних суден та нормативів часу знаходження їх на обслуговуванні, розроблення виробничих завдань цехам, контроль виконання планів перспективного та оперативного використання повітряних суден, диспетчерського графіка використання та технічного обслуговування повітряних суден, обліку та залишку ресурсів авіаційної техніки. Контролює додержання виробничої та трудової дисципліни у відділі.