* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Культура та мистецтво
Інструкція для посади "Провідний науковий співробітник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Науковий ступінь або вчене звання. Наявність наукових праць і розробок тематико-експозиційних планів, каталогів музейних збірок.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство в галузі культури; нормативні і керівні матеріали з питань музейної роботи; новітні дослідження і методичну літературу з питань музейної справи і профільних наук; передовий досвід вітчизняних і зарубіжних музеїв; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює наукову роботу в галузі наукового комплектування фондів, науково-дослідної, експозиційної і науково-освітньої діяльності музею. Здійснює наукове керівництво проведенням досліджень з окремих проблем, тем, завдань відповідно до профілю відділу і очолює групу наукових співробітників або є відповідальним виконавцем окремих складних дослідних завдань і напрямів музейних наукових програм. Обгрунтовує напрями нових досліджень і розробок, методи і способи їх виконання, вносить пропозиції до планів і програм наукової роботи музею. Координує діяльність співвиконавців, узагальнює отримані результати. У процесі досліджень складає наукові звіти, а також необхідний науково-довідковий апарат. Готує наукові праці, публікації за темою дослідження. Проектує і бере участь у побудові експозицій і виставок, розробляє концепції, тематичні і тематико-експозиційні плани, бере участь в обговоренні архітектурно-художніх проектів, монтажі експозиції. Здійснює підготовку наукових кадрів і бере участь у підвищенні їх кваліфікації. Проводить екскурсії та читає лекції згідно з встановленими нормами.