* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Спортивна діяльність
Інструкція для посади "Директор комплексу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони України; укази та розпорядження Президента України; постанови Кабінету Міністрів України з питань фізичної культури і спорту, господарської діяльності; накази та нормативні документи Держкомспорту України; основи економіки та госпрозрахунку; організацію виробництва, праці та управління; трудове законодавство; державну мову.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує керівництво спортивною спорудою відповідно до чинного законодавства України, нормативних документів Держкомспорту України та органів державних адміністрацій на місцях та власного статуту або положення про спортивну споруду. Організовує роботи з підготовки спортивної споруди для проведення навчально-тренувальних занять з фізичної культури і спорту, спортивно-масових та оздоровчих заходів, спортивних свят та інших видовищних та громадських заходів. Забезпечує проведення будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів, упровадження науково-технічних розробок. Забезпечує створення оптимальних умов для соціального розвитку колективу, формування сучасної матеріально-технічної бази, соціальної сфери. Забезпечує виконання вимог Закону про охорону праці, правил та норм виробничої санітарії та протипожежного захисту. Проводить роботу з підбору і розстановки кадрів. Вирішує питання в межах своєї компетенції і доручає виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим посадовим особам.