* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Культура та мистецтво
Інструкція для посади "Завідувач науково-дослідного відділу музею", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж музейної роботи: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство в галузі культури; нормативні і керівні матеріали з питань музейної роботи; основи музеєзнавства; методику проведення екскурсійно-лекційної роботи та інших науково-освітніх заходів; тематику експозицій музею, тематику екскурсій, лекцій; передовий досвід науково-освітньої роботи вітчизняних і зарубіжних музеїв; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює наукове керівництво відділом (сектором) під час дослідження самостійних тем, проводить наукові дослідження і розробки, складних і відповідальних тем. Організує збирання наукової інформації за темою, проводить аналіз, теоретичне узагальнення наукових даних, результатів експериментів і обстежень. Перевіряє правильність результатів, отриманих працюючими під його керівництвом. Бере участь у підвищення кваліфікації працівників. Проводить екскурсії і читає лекції згідно з встановленими нормами. Забезпечує раціональну розстановку працівників відділу (сектора). Сприяє розвитку творчої ініціативи працівників і підвищенню їх кваліфікації. Контролює дотримання працівниками відділу (сектору) правил і норм охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту і правил внутрішнього трудового розпорядку.