* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Завідувач навчально-консультаційного пункту цивільного захисту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи за фахом на керівних посадах нижчого рівня - не менш 3 років. Післядипломна освіта: магістр управління у сфері цивільного захисту.

Знає та застосовує у діяльності: нормативно-правові акти з питань цивільного захисту, професійно-технічної освіти; нормативно-методичні та керівні документи МНС та МОН України з розроблення планів та інструкцій щодо реагування на надзвичайні ситуації на об'єктах закріпленого району, проведення функціонального навчання фахівців органів управління і сил цивільного захисту, підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях; навчальні програми з виробничого (практичного) навчання, керівництва з проведення на підприємствах, в установах та організаціях об'єктових навчань і тренувань з цивільного захисту; тактико-технічні характеристики приладів, спеціального обладнання і спорядження, яким оснащуються невоєнізовані формування, правила його технічної експлуатації та застосування при проведенні аварійно-рятувальних робіт; основи педагогіки, психології, діловодства, фінансово-економічної та управлінської діяльності; правила та норми з охорони праці, трудове законодавство.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює планування та облік роботи пункту. Забезпечує його навчально-матеріальну базу у належному стані та постійну готовність до проведення занять і консультацій. Взаємодіє з органами місцевого самоврядування за місцем розташування пункту, організовує та здійснює навчально-методичну роботу з підготовки об'єктів закріпленого району до дій в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій. Проводить практичні заняття з організації та проведення на підприємствах, в установах та організаціях об'єктових навчань і тренувань з цивільного захисту та здійснює під час їх проведення посередницькі функції. Надає постійну консультаційно-методичну допомогу та бере участь у проведенні занять з особовим складом невоєнізованих формувань цивільного захисту, працівниками підприємств, установ та організацій, учнями та вихованцями навчальних закладів освіти за програмами підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях. Здійснює методичне керівництво роботою консультаційних пунктів житлово-експлуатаційних органів та сільських рад, інформує місцеве населення про потенційно небезпечні об'єкти та зони можливого ураження, що ними утворюються, небезпечні сезонні явища й заходи особистої безпеки, наявний фонд захисних споруд, місця розташування пунктів видачі засобів індивідуального захисту, збірних евакуаційних пунктів, засобів централізованого та локального оповіщення населення, аварійно-рятувальних служб тощо. Бере участь у розробленні та розповсюдженні серед населення рекомендацій, пам'яток, наочних матеріалів щодо основних способів дій при аваріях на об'єктах підвищеної небезпеки та правил поведінки при виконанні заходів цивільного захисту. Забезпечує пункт необхідною літературою, зразками наочної інформації, сприяє виконанню робіт за договорами щодо надання платних послуг юридичним та фізичним особам.