* *
Інструкція для посади "Завідувач навчально-консультаційного пункту цивільного захисту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач навчально-консультаційного пункту цивільного захисту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи за фахом на керівних посадах нижчого рівня - не менш 3 років. Післядипломна освіта: магістр управління у сфері цивільного захисту. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативно-правові акти з питань цивільного захисту, професійно-технічної освіти;
      - нормативно-методичні та керівні документи МНС та МОН України з розроблення планів та інструкцій щодо реагування на надзвичайні ситуації на об'єктах закріпленого району, проведення функціонального навчання фахівців органів управління і сил цивільного захисту, підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;
      - навчальні програми з виробничого (практичного) навчання, керівництва з проведення на підприємствах, в установах та організаціях об'єктових навчань і тренувань з цивільного захисту;
      - тактико-технічні характеристики приладів, спеціального обладнання і спорядження, яким оснащуються невоєнізовані формування, правила його технічної експлуатації та застосування при проведенні аварійно-рятувальних робіт;
      - основи педагогіки, психології, діловодства, фінансово-економічної та управлінської діяльності;
      - правила та норми з охорони праці, трудове законодавство.

1.4. Завідувач навчально-консультаційного пункту цивільного захисту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач навчально-консультаційного пункту цивільного захисту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач навчально-консультаційного пункту цивільного захисту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач навчально-консультаційного пункту цивільного захисту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює планування та облік роботи пункту.

2.2. Забезпечує його навчально-матеріальну базу у належному стані та постійну готовність до проведення занять і консультацій.

2.3. Взаємодіє з органами місцевого самоврядування за місцем розташування пункту, організовує та здійснює навчально-методичну роботу з підготовки об'єктів закріпленого району до дій в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.

2.4. Проводить практичні заняття з організації та проведення на підприємствах, в установах та організаціях об'єктових навчань і тренувань з цивільного захисту та здійснює під час їх проведення посередницькі функції.

2.5. Надає постійну консультаційно-методичну допомогу та бере участь у проведенні занять з особовим складом невоєнізованих формувань цивільного захисту, працівниками підприємств, установ та організацій, учнями та вихованцями навчальних закладів освіти за програмами підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

2.6. Здійснює методичне керівництво роботою консультаційних пунктів житлово-експлуатаційних органів та сільських рад, інформує місцеве населення про потенційно небезпечні об'єкти та зони можливого ураження, що ними утворюються, небезпечні сезонні явища й заходи особистої безпеки, наявний фонд захисних споруд, місця розташування пунктів видачі засобів індивідуального захисту, збірних евакуаційних пунктів, засобів централізованого та локального оповіщення населення, аварійно-рятувальних служб тощо.

2.7. Бере участь у розробленні та розповсюдженні серед населення рекомендацій, пам'яток, наочних матеріалів щодо основних способів дій при аваріях на об'єктах підвищеної небезпеки та правил поведінки при виконанні заходів цивільного захисту.

2.8. Забезпечує пункт необхідною літературою, зразками наочної інформації, сприяє виконанню робіт за договорами щодо надання платних послуг юридичним та фізичним особам.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач навчально-консультаційного пункту цивільного захисту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач навчально-консультаційного пункту цивільного захисту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач навчально-консультаційного пункту цивільного захисту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач навчально-консультаційного пункту цивільного захисту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач навчально-консультаційного пункту цивільного захисту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач навчально-консультаційного пункту цивільного захисту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач навчально-консультаційного пункту цивільного захисту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач навчально-консультаційного пункту цивільного захисту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач навчально-консультаційного пункту цивільного захисту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач навчально-консультаційного пункту цивільного захисту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач навчально-консультаційного пункту цивільного захисту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач навчально-консультаційного пункту цивільного захисту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач навчально-консультаційного пункту цивільного захисту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач навчально-консультаційного пункту цивільного захисту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач навчально-консультаційного пункту цивільного захисту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач навчально-консультаційного пункту цивільного захисту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.