* *
Інструкція для посади "Завідувач науково-дослідного відділу музею", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач науково-дослідного відділу музею" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж музейної роботи: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури;
      - нормативні і керівні матеріали з питань музейної роботи;
      - основи музеєзнавства;
      - методику проведення екскурсійно-лекційної роботи та інших науково-освітніх заходів;
      - тематику експозицій музею, тематику екскурсій, лекцій;
      - передовий досвід науково-освітньої роботи вітчизняних і зарубіжних музеїв;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Завідувач науково-дослідного відділу музею призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач науково-дослідного відділу музею підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач науково-дослідного відділу музею керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач науково-дослідного відділу музею під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює наукове керівництво відділом (сектором) під час дослідження самостійних тем, проводить наукові дослідження і розробки, складних і відповідальних тем.

2.2. Організує збирання наукової інформації за темою, проводить аналіз, теоретичне узагальнення наукових даних, результатів експериментів і обстежень.

2.3. Перевіряє правильність результатів, отриманих працюючими під його керівництвом.

2.4. Бере участь у підвищення кваліфікації працівників.

2.5. Проводить екскурсії і читає лекції згідно з встановленими нормами.

2.6. Забезпечує раціональну розстановку працівників відділу (сектора).

2.7. Сприяє розвитку творчої ініціативи працівників і підвищенню їх кваліфікації.

2.8. Контролює дотримання працівниками відділу (сектору) правил і норм охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту і правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач науково-дослідного відділу музею має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач науково-дослідного відділу музею має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач науково-дослідного відділу музею має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач науково-дослідного відділу музею має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач науково-дослідного відділу музею має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач науково-дослідного відділу музею має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач науково-дослідного відділу музею має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач науково-дослідного відділу музею має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач науково-дослідного відділу музею має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач науково-дослідного відділу музею несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач науково-дослідного відділу музею несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач науково-дослідного відділу музею несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач науково-дослідного відділу музею несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач науково-дослідного відділу музею несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач науково-дослідного відділу музею несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач науково-дослідного відділу музею несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.